Communicatie

→ Adviseren ←

Ik adviseer directie en management over interne en externe communicatievragen. Ik voel mij daarbij als een vis in het water. Uit de feedback die ik van directie en management krijg, blijkt dat ze mijn advies en de manier waarop ik het geef zeer waarderen.

→ Begeleiden ←

Samen met projectleiders om tafel om de communicatie rond een groot of klein project naar een hoger niveau te tillen. Draagkracht creëren, informatie geven en onduidelijkheden voorkomen. Dat is wat ik (ook) graag doe. Ik ben een expert in communicatie rond IT en kan ingewikkelde of heel technische zaken vertalen naar begrijpbare informatie voor gebruikers.

→ Plannen maken ←

Voordat ik communicatieplannen bedenk en schrijf, breng ik de huidige situatie, knelpunten en communicatiebehoeften in kaart. Dat doe ik door intern en extern gesprekken te voeren en door het analyseren van de bestaande communicatiemiddelen. Met enkel een communicatieplan als boekwerk in de kast verandert er waarschijnlijk niet veel. Communicatieplannen zijn daarom in mijn ogen pas compleet met toevoeging van een gedetailleerd uitgewerkt, praktijkgericht plan van aanpak.

→ Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren ←

Voor diverse opdrachtgevers ben ik aan de slag gegaan met de praktische uitvoering van communicatieplannen en -strategieën. Zo ontwikkelde ik de meest uiteenlopende communicatiemiddelen, van schets tot productie. Ik organiseer bijeenkomsten en evenementen én beleef plezier aan het geven van presentaties. Ik heb ook veel ervaring op het gebied van tekstschrijven en journalistieke producties. Copywriting, hoofd- of eindredacteurschap, het schrijven en redigeren van teksten. Van een korte brochuretekst tot een compleet jaarverslag. Van een intern personeelsblad tot een professioneel vakblad.